Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

egzaltowanawariatka
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viakrainakredek krainakredek
egzaltowanawariatka
7046 46b2 500
Reposted fromslodziak slodziak viakrainakredek krainakredek

June 03 2015

egzaltowanawariatka
4947 02cf
Reposted fromrol rol viamessinhead messinhead

June 02 2015

egzaltowanawariatka
2478 2fe0
Reposted frompea-pea pea-pea viasoph soph

May 26 2015

egzaltowanawariatka
4615 a5ae
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaacetylocoa acetylocoa
egzaltowanawariatka
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viamayamar mayamar
egzaltowanawariatka
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaIriss Iriss

May 22 2015

egzaltowanawariatka
add a caption
Reposted fromweightless weightless

April 25 2015

egzaltowanawariatka
Rozbiór moczu Witkacego. 
Reposted fromciarka ciarka viaChild-Rocking Child-Rocking
egzaltowanawariatka
Moim zdaniem można zużyć całą swoją miłość. Moim zdaniem możną ją całą zużyć na jedną osobę. Można kochać tak mocno i tak głęboko, że nie zostaje już nic dla nikogo.
— Tony Parsons
Reposted fromvaporous vaporous viamayamar mayamar
egzaltowanawariatka
Reposted frommayamar mayamar
egzaltowanawariatka

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viamayamar mayamar

April 21 2015

egzaltowanawariatka
Perfection is a disease of nation. 
— Beyonce, Pretty Hurts

April 18 2015

egzaltowanawariatka
8675 c93c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamarlboro marlboro

April 13 2015

egzaltowanawariatka
0171 971b
Reposted bybudaspannakiesvertheeratranta
egzaltowanawariatka
0139 c23d
Reposted bybudasredsunriserozalka

April 11 2015

egzaltowanawariatka
egzaltowanawariatka
1139 ec57
Reposted frompiehus piehus viaitswitkobitch itswitkobitch
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamarlboro marlboro
egzaltowanawariatka
9397 3706 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viamarlboro marlboro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl