Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2015

egzaltowanawariatka
6877 a81b 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamarlboro marlboro

April 01 2015

egzaltowanawariatka
5114 8fa6 500
Reposted fromtwardziel twardziel viamayamar mayamar

March 31 2015

8844 c228
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viamarlboro marlboro
egzaltowanawariatka
Reposted fromsuperfly superfly viamarlboro marlboro
egzaltowanawariatka
2546 f134
Reposted fromswojszlak swojszlak viakiks kiks

March 27 2015

egzaltowanawariatka
Reposted fromkattrina kattrina viasoph soph
egzaltowanawariatka
4250 d98c
Reposted fromhairstyles hairstyles

March 15 2015

7352 d8fd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viabiianca biianca
egzaltowanawariatka
4175 d937 500
poświatowska
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
egzaltowanawariatka


Gustav Klimt

March 11 2015

egzaltowanawariatka
2873 4948
Reposted fromstylte stylte viakiks kiks
egzaltowanawariatka
Ulica Konwaliowa w Toruniu. Kilkuletni chłopiec na trójkołowym rowerku, na widok kota:
- Tato zagadajmy.
- Yyy... Ale co?
- No kota. Zagadajmy.
- Kota? Ucieknie ci.
- Nie ucieknie, siedzi, zobacz. Czeka, aż podejdziemy.
- No dobrze, to zagadaj, jeśli chcesz.
- (na całe gardło) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
— Kieszenie jak ocean
Reposted fromseverine severine viaIriss Iriss
egzaltowanawariatka
3967 ee1f
Reposted fromwagabunda wagabunda viamefir mefir

March 07 2015

egzaltowanawariatka
- Miał racje. - Odnoœśnie czego? -Jesteœś wyjątkowa. Krzątasz się tu zasłaniając się maską wrażliwej, popapranej dziewczyny, ale nie możesz. Jesteśœ bardzo widoczna. Jesteśœ wielka. Jesteśœ w rozsypce, niczym śœwieca paląca się z obu stron. I żadna iloœść wódy, trawki ani gniewu tego nie ukryje.
— birdman
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakiks kiks

February 24 2015

egzaltowanawariatka
0505 67d3
Reposted fromblueberry77 blueberry77 viamayamar mayamar
egzaltowanawariatka
8424 cbaf
świrszczyńska.
Reposted fromrol rol viamayamar mayamar
3882 ae9b 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viamayamar mayamar

February 20 2015

egzaltowanawariatka
6878 0bfd
egzaltowanawariatka
0005 18df 500
Reposted fromamandine amandine viamessinhead messinhead
egzaltowanawariatka
1256 fcec 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl